Processing your request, Please wait....

Watch Movies in HD

3/24 – Televisió de Catalunya

:

Canal de notícies de Televisió de Catalunya que emet les 24 hores del dia en català. Aquest canal ha nascut expressament per a la TDT, tot i que ara mateix també es pot veure en les emissions analògiques de TVC.Spain Channels

Canal de notícies de Televisió de Catalunya que emet les 24 hores del dia en català. Aquest canal ha nascut expressament per a la TDT, tot i que ara mateix també es pot veure en les emissions analògiques de TVC.